Przekaż swój 1,5% podatku dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Przedsięwzięcie ma za zadanie zwrócenia uwagi społecznej na problem opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi oraz zgromadzenie środków finansowych, koniecznych do dalszego niesienia pomocy i wsparcia. Celem Hospicjum jest poprawa jakości życia naszych Podopiecznych poprzez otaczanie ich specjalistyczną i troskliwą opieką medyczną, psychologiczną, duchową oraz socjalną. Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu całego województwalubelskiego i dodatkowo pod naszą opieką znajdują się Podopieczni ewakuowani z hospicjów na Ukrainie. Nie bądź obojętny i przekaż swój 1,5% podatku.

Data: 
środa, Styczeń 11, 2023